Dionysis Ammolochitis

Το εταιρικό όραμα ως εργαλείο επιχειρηματικής επέκτασης

Το πρώτο σε σημαντικότητα εργαλείο για έναν οργανισμό που θέλει να έχει επέκταση είναι το όραμά του. Η σωστή επικοινωνία και εκπαίδευση αυτού δημιουργεί εντός του οργανισμού τους λεγόμενους οραματιστές.

Άρθρο στο HR Professional (11/2015)

Όπως ακριβώς υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι του σύμπαντος, οι οποίοι ισχύουν ανεξαρτήτως εάν κάποιος τους πιστεύει ή όχι, έτσι υπάρχουν και ισχύουν κάποιοι νόμοι για τους οργανισμούς. Ένας νόμος που ισχύει για οποιονδήποτε οργανισμό είναι ότι αυτός αποτελείται από το όραμά του, τους ανθρώπους του και τις διαδικασίες του-συστατικά στοιχεία που θα πρέπει να λειτουργούν συντονισμένα.

Όποιος κατανοήσει πλήρως ότι ένας οργανισμός αποτελείται από αυτά και μόνο, θα είναι σε θέση να κατανοήσει τον τρόπο που λειτουργεί μια ομάδα, μια εταιρεία, μια κοινωνία, ή μια χώρα. Για να επεκταθεί κι όχι απλώς να επιβιώσει ένας οποιοσδήποτε οργανισμός, θα πρέπει να κάνει τα εξής και με αυτή τη σειρά σημαντικότητας:

α. Να υπάρχει ένα ξεκάθαρο και απόλυτα κατανοητό όραμα, το οποίο να ενδυναμώνεται συνεχώς με επικοινωνία και εκπαίδευση όλων των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα του οργανογράμματος του οργανισμού.

Το όραμα δεν πρέπει να έχει σχέση με χρηματική αξία, ούτε με νούμερα. Το όραμα θα πρέπει να αναφέρει κάτι το οποίο στη σκέψη του και μόνο τα στελέχη που το υπηρετούν θα πηδάνε από το κρεβάτι τους όταν ξυπνάνε γιατί θα ξέρουν ότι έχουν ένα σημαντικό σκοπό στη ζωή τους. Πολύ συχνά διαπιστώνω σε οργανισμούς ότι το όραμα επικοινωνείται στα ανώτερα στελέχη μόνο. Αρκετοί πιστεύουν ότι τα κατώτερα επίπεδα στο οργανόγραμμα μιας εταιρείας αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν είναι ικανοί να κατανοήσουν το όραμα, είτε δεν θεωρούν σημαντικό να τους εμπλέξουν.

Αυτό είναι αναληθές. Το όραμα πρέπει να επικοινωνείται όσο πιο έντονα και όσο πιο συχνά γίνεται ξεκινώντας από τις χαμηλότερες βαθμίδες του οργανογράμματος. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται ένα σκοπό για να εργαστούν. Σημασία δεν έχει η χρηματική αμοιβή σ’ αυτό. Σημασία έχει να γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι εργάζονται για κάτι υψηλότερο, ότι ο μόχθος τους θα φέρει ένα αποτέλεσμα στην κοινωνία. Αυτό κάνει τους ανθρώπους να εργάζονται με την ψυχή τους και όχι λόγω του μισθού που έχουν ανάγκη.

β. Να αυξάνει τις διαδικασίες του είτε δημιουργώντας νέες είτε αλλάζοντας τις υπάρχουσες.

Πόσες φορές δεν έχουμε δει νεοπροσληφθέντα στελέχη τα οποία αποτυγχάνουν να φέρουν εις πέρας επιτυχώς τα καθήκοντά τους; Πόσες φορές δεν έχουμε αιφνιδιαστεί από απροσδόκητες παραιτήσεις ικανών στελεχών; Πόσες φορές δεν έχουμε δει στελέχη μας να βρίσκονται σε σύγχυση λόγω αυξημέ- νου αριθμού υποχρεώσεων με αυστηρό χρονοδιάγραμμα;

Η βασική αιτία για όλα τα παραπάνω θα μπορούσε εύκολα να αποδειχθεί ότι είναι η απουσία σωστών διαδικασιών μέσα σε έναν οργανισμό. Η σωστή διαδικασία είναι αυτή που ξεκαθαρίζει τη σειρά που πρέπει να γίνουν τα πράγματα για να ολοκληρωθεί ένας κύκλος δράσης.

γ. Να αυξάνει είτε σε ποιότητα, είτε σε ποσότητα, ή και προς τις δύο κατευθύνσεις τους ανθρώπους του.

Όταν υπάρχει σωστός έλεγχος και πρόθεση μέσα σε μια ομάδα, τα αποτελέσματα πάντα θα είναι θετικά σε ένα βαθμό. Για να υπάρχει μόνιμη ανάπτυξη θα πρέπει ο οργανισμός να εκπαιδεύει τους ανθρώπους του συνεχώς και να προσθέτει νέα, ικανά και καλά άτομα στο δυναμικό του.

δ. Να πολλαπλασιάζει την ανταλλαγή των προϊόντων του με βασικό στόχο τα έσοδα της ανταλλαγής να είναι υψηλότερα από τα έξοδα για τις ανάγκες του.

Προϊόν είναι μια ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας υπηρεσία ή αντικείμενο στα χέρια ενός καταναλωτή ως ανταλλαγή για κάτι πολύτιμο. Εκροή είναι ό,τι εξέρχεται από έναν οργανισμό. Η εκροή για να επιτευχθεί απαιτεί εξωστρέφεια και επικοινωνία. Εισροή είναι αυτό που εισέρχεται σε έναν οργανισμό, και συνήθως εννοούνται τα χρήματα. Ο κανόνας είναι ότι η εισροή είναι πάντα τον ίδιο βαθμό ανάλογη με την εκροή.

Ο πολλαπλασιασμός της ανταλλαγής προκύπτει σχεδόν αποκλειστικά από τον πολλαπλασιασμό της εκροής του οργανισμού. Με βάση τα προαναφερόμενα, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι, αφενός, το πρώτο σε σημαντικότητα εργαλείο για έναν οργανισμό που θέλει να έχει επέκταση είναι το όραμά του και, αφετέρου, ότι η σωστή επικοινωνία και εκπαίδευση αυτού δημιουργεί εντός του οργανισμού τους λεγόμενους Οραματιστές. Οραματιστής είναι το πρόσωπο που ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο και που αγωνίζεται ολόψυχα γι’ αυτό.