Dionysis Ammolochitis

Η Manifest στρατηγικός συνεργάτης στο FM

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη που παραχώρησα στο περιοδικό HR Professional (τεύχος Νοεμβρίου 2011) για τη σημασία του facility management και τους λόγους που δικαιολογούν την αξιοσημείωτη πορεία της εταιρείας της οποίας είμαι Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και τα σχέδιά μου για το μέλλον.

1. Τι είναι το facility management και πώς αυτό συναρτάται με την παρούσα οικονομική συγκυρία;

Το facility management προκύπτει ως θεώρηση και πρακτική, σύμφωνα με την οποία, το σύνολο των υπηρεσιών σε μια εγκατάσταση βιομηχανική, μεταποιητική, διοικητική, αποθηκευτική, κ.τ.λ., που συνδέονται με τη συντήρηση, τη φροντίδα, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της, ανατίθεται σε εξωτερικό φορέα. Πρακτική επιτυχημένη και ευρύτατα διαδεδομένη διεθνώς, τόσο στις ΗΠΑ, που αποτελεί και τν μητρόπολη του συστήματος, όσο και στην Ευρώπη.

Ασφαλώς από το σύστημα απορρέουν οικονομίες φάσματος με φυσική συνέπεια τη σοβαρή εξοικονόμηση πόρων, ωστόσο, ίσως το πλέον κρίσιμο, είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση της εγκατάστασης να μεταφέρει, να αναθέσει εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις συντήρησης.

Συμπερασματικά η υιοθέτηση του συστήματος F.M δεν συναρτάται από την παρούσα οικονομική συγκυρία, αλλά αποτελεί αυτόνομη αναγκαιότητα που, ωστόσο, ευνοείται αποφασιστικά από αυτή.

2. Ποια είναι η «εκδοχή» της Manifest-Services σχετικά με το facility management;

Για τη Manifest-Services, θεμελιώδης παράγοντας που ερμηνεύει και τη φυσιογνωμία μας αποτελεί η δέσμευση για την Ολική Ποιότητα του αποτελέσματος, που συνιστά και αναπόσπαστο τμήμα του στρατηγικού λειτουργικού σχεδιασμού μας.

Παρέχουμε ευέλικτες, εξελικτικές λύσεις, διαρκώς, βελτιούμενες, με κατανόηση των σε βάθος σχετικών διεργασιών και απαιτήσεων συντήρησης καθώς και ευθυγράμμιση με τη φιλοσοφία της in-house ομάδας διαχείρισης.

Κάθε νέο έργο αποτελεί για μας μια νέα πρόκληση σε πλήρη εξέλιξη, που απαιτεί ολιστική τεχνογνωσία για τη λειτουργία της εγκατάστασης. Προτάσσουμε τις επιθυμητές προδιαγραφές στο optimist κόστος, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο ή αμφισβήτηση την Ολική Ποιότητα.

3. Ποια οφέλη αποκομίζουν οι πελάτες σας από την εν λόγω υπηρεσία;

Το facility management, για τη Manifest-Services, αποτελεί δομημένη, συνεκτική και σχεδιασμένη σε κάθε της υφή, επιχειρηματική πρόταση ως αναπόσπαστο και κρίσιμο τμήμα του επιχειρησιακού σχεδιασμού της εγκατάστασης.

Αναλύουμε, σχεδιάζουμε, συντονίζουμε, εφαρμόζουμε και αριστοποιούμε λύσεις και από τις διεθνείς καινοτόμες πρακτικές επιτυγχάνοντας:

  • Μείωση και σταθερό κόστος ανεξάρτητα από μεταβολές στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

  • Απομείωση του λειτουργικού κόστους μέσα από τη συνολική διαχείριση της δέσμης των υπηρεσιών.

  • Απεμπλοκή της εγκατάστασης από την εσωστρέφεια σε τομείς που δεν συνδέονται με την κύρια δραστηριότητα του πελάτη μας.

  • Εμπλουτισμός σε know how με ενδεικτικό παράδειγμα την πρόληψη βλαβών και έκτακτων συμβάντων, με παγίωση ευνοϊκών συνθηκών ηρεμίας και σιγουριάς για τους ανθρώπους της εγκατάστασης, που τους επιτρέπει να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Έτσι, η εγκατάσταση έχει ένα πρόσωπο να επικοινωνεί, μια ενιαία, αφοσιωμένη ομάδα, μια διαδικασία, ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου, ένα ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης .

4. Το facility management είναι μόδα ή επιβαλλόμενη από τις συνθήκες, απόφαση?

Το facility management είναι το νέο τοπίο, η νέα πραγματικότητα, αποτελεί πρώτη ανάγκη και απόλυτη προτεραιότητα των εγκαταστάσεων. Αποτελεί προσαρμογή στις παγκόσμιες συνθήκες, στις απαιτήσεις και στις εξελισσόμενες ανάγκες.

Αυτό το νέο μοντέλο εισάγουν πρώτες οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα πολυεθνικές. Ως μόδα, το εξέλαβαν εταιρείες μεμονωμένων υπηρεσιών του κλάδου, αυταναγορευόμενες σε εταιρείες facility management.

5. H Manifest-Services, παρά τις δυσκολίες των καιρών, διαγράφει μια αξιοσημείωτη πορεία στον κλάδο της. Ποιες είναι οι βασικοί άξονες και συνιστώσες που συνθέτουν αυτή την πορεία;

Διανύουμε μια περίοδο που απολαμβάνουμε την αναγνώριση των προσπαθειών και του έργου που έχουμε επιτελέσει τα τελευταία 9 χρόνια.

Αυτή η αξιοσημείωτη πορεία του κλάδου του facility management μπορεί να εξηγηθεί και να συμπυκνωθεί επιγραμματικά σε μια συνιστώσα. Μια συνιστώσα ευκρινή, επίμονη, με ισχυρό στίγμα την Ολική Ποιότητα, στην οποία επενδύουμε αδιάλειπτα προς όφελος των πελατών μας, οι οποίοι μας την ανταποδίδουν με μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη που αποτελεί τιμή και συνάμα αυξημένη ευθύνη, με πεδίο εφαρμογής την αφοσίωσή μας στις ανάγκες και την εξυπηρέτησή τους.

6. Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια και οι στοχεύσεις σας;

Τα μελλοντικά μας σχέδια και οι στοχεύσεις μας απεικονίζονται στο διατυπωμένο Όραμα της Manifest-Services:

«Να γίνουμε παγκόσμια γνωστοί ως εταιρεία αριστείας στον κλάδο του facility management».

Έτσι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες, προσαρμόζοντας την οργανωτική δομή και τη χρηματοοικονομική μας διάρθρωση, κινούμαστε ως εξής:

Δημιουργούμε επιχειρησιακή μονάδα ως έδρα στη Βόρειο Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), όχι μόνο για την ανάπτυξη του δικτύου μας, το οποίο ούτως ή άλλως είναι ισχυρό με 27 σημεία εξυπηρέτησης. Αλλά, κυρίως ως βάση για την επέκταση στην κατεύθυνση των Βαλκανίων και σε δεύτερο βήμα στη Δυτική Ευρώπη.

7. Βρισκόμαστε στο επίκεντρο μιας κρίσης, πώς αυτή επηρεάζει την πορεία της Manifest-Services;

Διανύουμε μια πραγματικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, απροσδιόριστης διάρκειας, σε ένα ρευστό παγκόσμιο σκηνικό. Μέσα από την κρίση αναφύονται δύο πρόσωπα, των δυσκολιών και αντίστοιχα αυτό των ευκαιριών.

Ωστόσο το τοπίο αλλάζει. Είναι βέβαιο. Όποιος δεν προσαρμοστεί τις νέες απαιτήσεις θα μείνει πίσω. Αυτό συμβαίνει στη ζωή, στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις- παντού. Και σ’ αυτό το πεδίο δεν έχουν χώρο οι εξαιρέσεις.

Μέσα από τη ρεαλιστική αποτίμηση των δυνατοτήτων της Manifest-Services και τη βάσιμη εκτίμηση για σημαντική αύξηση της ζήτησης σε ολοκληρωμένες λύσεις, καθώς οι τάσεις της αγοράς δείχνουν ότι υπάρχει στροφή των εγκαταστάσεων στην επιλογή λύσεων facility management, ενισχύουμε την αισιοδοξία μας για αύξηση του ρυθμού ανάπτυξής μας.