Dionysis Ammolochitis

Η ανερχόμενη δύναμη της οικονομίας το Facility Management

Στη συνέντευξη που παραχώρησα στο Capital.gr και δημοσιεύτηκε στις 13 Απριλίου 2017 παρουσιάζω τα χαρακτηριστικά του κλάδου Facility Management, το μέγεθος του οποίου ξεπερνά τα 3 δισ.ευρώ, ενώ παράλληλα αναλύω τη φιλοσοφία και τους στόχους της Manifest Services. Ακόμη, στη συνέντευξη που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τι ακριβώς εξυπηρετεί ο οργανισμός 21st FM και τους λόγους που η εταιρεία έγινε αποδέκτης επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

– Κύριε Αμμολοχίτη, ο χώρος του Facility Management παρουσιάζει άνοδο στη σχετική δραστηριότητά του τα τελευταία χρόνια. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την πορεία του κλάδου;

Ο κλάδος παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Facility Management αναπτύσσεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Πιστεύουμε πραγματικά ότι στη χώρα βάζουμε τις βάσεις για την ορθή ανάπτυξη του κλάδου.  

Αξίζει να σημειωθεί πως το facility management αποτελεί την ανερχόμενη δύναμη της οικονομίας και το επόμενο διάστημα, ο εκμοντερνισμός του κλάδου και η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, όπως αντιλαμβάνεται και η Manifest, θα δώσουν ώθηση στο συγκεκριμένο τομέα και θα βοηθήσουν πραγματικά την χώρα μας σε πολλά επίπεδα (οικονομικά, κοινωνικά, καταπολέμηση της διαφθοράς κτλ.).  

Ακριβώς για αυτούς τους λόγους το Facility Management, αποτελεί ανερχόμενη δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας.  

Είναι χαρακτηριστικό πως ο κύκλος εργασιών του κλάδου αποτελεί το 5%-8% του ΑΕΠ σε Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 αυξήθηκε στα 2,94 δισεκ. Ευρώ και πλέον έχει ξεπεράσει τα 3.δισ.

– Ποια είναι η φιλοσοφία της Manifest Services;

Η Manifest, δημιουργεί τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, βελτιώνοντας συνεχώς την ίδια την εταιρεία και τις υπηρεσίες της. Ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πρακτικές και εστιάζοντας συνεχώς στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει καταφέρει αφενός να παρέχει ένα από τα καλύτερα τελικά προϊόντα και αφετέρου να συμβάλει στην πρόοδο και ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα μας.  

Η φιλοσοφία της εταιρείας έχει ως κέντρο τον άνθρωπο. Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζει τους διαφορετικούς κλάδους εργασιών της εταιρείας δύναται να παρέχει ποιοτικές, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Παράλληλα, σκοπός της εταιρείας είναι να φροντίζει τους ανθρώπους των εταιρειών που αναλαμβάνει για να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και την οικονομία. Σκοπός μας είναι να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, στηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών και συμβάλλοντας στη δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση των εργαζομένων και παράλληλα να μειώνουμε τα κόστη των επιχειρήσεων.

Πρόσφατα το επενδυτικό fund Southbridge υλοποίησε μια σημαντική επένδυση στη Manifest. Πείτε μας λίγα λόγια για την επένδυση αυτή και τη μελλοντική πορεία της εταιρείας.

Η συνεχής ανοδική πορεία της Manifest, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας προκάλεσαν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, δεδομένης και της δυναμικής που καταγράφει ο κλάδος.  

Έτσι, η SouthBridge, ένα επενδυτικό fund που υποστηρίζει επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ώστε να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, επένδυσε σε εμάς αναγνωρίζοντας την αξία μας και δίνοντας την ευκαιρία στη Manifest να επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης και να διευρύνει τη δραστηριότητά της.  

Τα αποτελέσματα της επένδυσης αποτυπώνονται ήδη στην αύξηση των διοικητικών στελεχών, στις νέες τεχνολογίες που υιοθετούμε, καθώς και στα μεγάλα έργα που έχουμε αναλάβει ή διεκδικούμε.

– Ποια η δραστηριότητα της Manifest Services εκτός Ελλάδος και τι ακριβώς εξυπηρετεί ο οργανισμός 21st FM;

Ένα από τα πλεονεκτήματα της Manifest είναι η δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με ευελιξία σε 7 χώρες της Ευρώπης μέσω της κοινοπραξίας 21st FM.

Η αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών μας στο γενικό πλαίσιο της παγκόσμιας προσφοράς κατά 60%, αλλά και η εξωστρέφεια που χαρακτηρίζουν τη Manifest ήταν οι βασικοί παράμετροι για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.  

Η ένωση με την ονομασία 21stFM συστάθηκε από πέντε κορυφαίους Ευρωπαίους παίκτες της αγοράς που στόχο έχουν να προσφέρουν εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, λύσεις, οι οποίες βασίζονται σε ουσιώδεις εταιρικές ανάγκες, έργα υποδομών, τεχνική διαχείριση εγκαταστάσεων και συγγενείς υπηρεσίες για παγκόσμιους εταιρικούς πελάτες σε Ευρωπαϊκό Περιφερειακό επίπεδο.