Dionysis Ammolochitis

Κατηγορίες
Interview-gr

Η Manifest στρατηγικός συνεργάτης στο FM

Κατηγορία: Interview-gr

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη που παραχώρησα στο περιοδικό HR Professional (τεύχος Νοεμβρίου 2011) για τη σημασία του facility management και τους λόγους που δικαιολογούν την αξιοσημείωτη πορεία της εταιρείας της οποίας είμαι Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και τα σχέδιά μου για το μέλλον.

1. Τι είναι το facility management και πώς αυτό συναρτάται με την παρούσα οικονομική συγκυρία;

Το facility management προκύπτει ως θεώρηση και πρακτική, σύμφωνα με την οποία, το σύνολο των υπηρεσιών σε μια εγκατάσταση βιομηχανική, μεταποιητική, διοικητική, αποθηκευτική, κ.τ.λ., που συνδέονται με τη συντήρηση, τη φροντίδα, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της, ανατίθεται σε εξωτερικό φορέα. Πρακτική επιτυχημένη και ευρύτατα διαδεδομένη διεθνώς, τόσο στις ΗΠΑ, που αποτελεί και τν μητρόπολη του συστήματος, όσο και στην Ευρώπη.

Ασφαλώς από το σύστημα απορρέουν οικονομίες φάσματος με φυσική συνέπεια τη σοβαρή εξοικονόμηση πόρων, ωστόσο, ίσως το πλέον κρίσιμο, είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση της εγκατάστασης να μεταφέρει, να αναθέσει εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις συντήρησης.

Συμπερασματικά η υιοθέτηση του συστήματος F.M δεν συναρτάται από την παρούσα οικονομική συγκυρία, αλλά αποτελεί αυτόνομη αναγκαιότητα που, ωστόσο, ευνοείται αποφασιστικά από αυτή.

2. Ποια είναι η «εκδοχή» της Manifest-Services σχετικά με το facility management;

Για τη Manifest-Services, θεμελιώδης παράγοντας που ερμηνεύει και τη φυσιογνωμία μας αποτελεί η δέσμευση για την Ολική Ποιότητα του αποτελέσματος, που συνιστά και αναπόσπαστο τμήμα του στρατηγικού λειτουργικού σχεδιασμού μας.

Παρέχουμε ευέλικτες, εξελικτικές λύσεις, διαρκώς, βελτιούμενες, με κατανόηση των σε βάθος σχετικών διεργασιών και απαιτήσεων συντήρησης καθώς και ευθυγράμμιση με τη φιλοσοφία της in-house ομάδας διαχείρισης.

Κάθε νέο έργο αποτελεί για μας μια νέα πρόκληση σε πλήρη εξέλιξη, που απαιτεί ολιστική τεχνογνωσία για τη λειτουργία της εγκατάστασης. Προτάσσουμε τις επιθυμητές προδιαγραφές στο optimist κόστος, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο ή αμφισβήτηση την Ολική Ποιότητα.

3. Ποια οφέλη αποκομίζουν οι πελάτες σας από την εν λόγω υπηρεσία;

Το facility management, για τη Manifest-Services, αποτελεί δομημένη, συνεκτική και σχεδιασμένη σε κάθε της υφή, επιχειρηματική πρόταση ως αναπόσπαστο και κρίσιμο τμήμα του επιχειρησιακού σχεδιασμού της εγκατάστασης.

Αναλύουμε, σχεδιάζουμε, συντονίζουμε, εφαρμόζουμε και αριστοποιούμε λύσεις και από τις διεθνείς καινοτόμες πρακτικές επιτυγχάνοντας:

 • Μείωση και σταθερό κόστος ανεξάρτητα από μεταβολές στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

 • Απομείωση του λειτουργικού κόστους μέσα από τη συνολική διαχείριση της δέσμης των υπηρεσιών.

 • Απεμπλοκή της εγκατάστασης από την εσωστρέφεια σε τομείς που δεν συνδέονται με την κύρια δραστηριότητα του πελάτη μας.

 • Εμπλουτισμός σε know how με ενδεικτικό παράδειγμα την πρόληψη βλαβών και έκτακτων συμβάντων, με παγίωση ευνοϊκών συνθηκών ηρεμίας και σιγουριάς για τους ανθρώπους της εγκατάστασης, που τους επιτρέπει να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Έτσι, η εγκατάσταση έχει ένα πρόσωπο να επικοινωνεί, μια ενιαία, αφοσιωμένη ομάδα, μια διαδικασία, ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου, ένα ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης .

4. Το facility management είναι μόδα ή επιβαλλόμενη από τις συνθήκες, απόφαση?

Το facility management είναι το νέο τοπίο, η νέα πραγματικότητα, αποτελεί πρώτη ανάγκη και απόλυτη προτεραιότητα των εγκαταστάσεων. Αποτελεί προσαρμογή στις παγκόσμιες συνθήκες, στις απαιτήσεις και στις εξελισσόμενες ανάγκες.

Αυτό το νέο μοντέλο εισάγουν πρώτες οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα πολυεθνικές. Ως μόδα, το εξέλαβαν εταιρείες μεμονωμένων υπηρεσιών του κλάδου, αυταναγορευόμενες σε εταιρείες facility management.

5. H Manifest-Services, παρά τις δυσκολίες των καιρών, διαγράφει μια αξιοσημείωτη πορεία στον κλάδο της. Ποιες είναι οι βασικοί άξονες και συνιστώσες που συνθέτουν αυτή την πορεία;

Διανύουμε μια περίοδο που απολαμβάνουμε την αναγνώριση των προσπαθειών και του έργου που έχουμε επιτελέσει τα τελευταία 9 χρόνια.

Αυτή η αξιοσημείωτη πορεία του κλάδου του facility management μπορεί να εξηγηθεί και να συμπυκνωθεί επιγραμματικά σε μια συνιστώσα. Μια συνιστώσα ευκρινή, επίμονη, με ισχυρό στίγμα την Ολική Ποιότητα, στην οποία επενδύουμε αδιάλειπτα προς όφελος των πελατών μας, οι οποίοι μας την ανταποδίδουν με μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη που αποτελεί τιμή και συνάμα αυξημένη ευθύνη, με πεδίο εφαρμογής την αφοσίωσή μας στις ανάγκες και την εξυπηρέτησή τους.

6. Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια και οι στοχεύσεις σας;

Τα μελλοντικά μας σχέδια και οι στοχεύσεις μας απεικονίζονται στο διατυπωμένο Όραμα της Manifest-Services:

«Να γίνουμε παγκόσμια γνωστοί ως εταιρεία αριστείας στον κλάδο του facility management».

Έτσι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες, προσαρμόζοντας την οργανωτική δομή και τη χρηματοοικονομική μας διάρθρωση, κινούμαστε ως εξής:

Δημιουργούμε επιχειρησιακή μονάδα ως έδρα στη Βόρειο Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), όχι μόνο για την ανάπτυξη του δικτύου μας, το οποίο ούτως ή άλλως είναι ισχυρό με 27 σημεία εξυπηρέτησης. Αλλά, κυρίως ως βάση για την επέκταση στην κατεύθυνση των Βαλκανίων και σε δεύτερο βήμα στη Δυτική Ευρώπη.

7. Βρισκόμαστε στο επίκεντρο μιας κρίσης, πώς αυτή επηρεάζει την πορεία της Manifest-Services;

Διανύουμε μια πραγματικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, απροσδιόριστης διάρκειας, σε ένα ρευστό παγκόσμιο σκηνικό. Μέσα από την κρίση αναφύονται δύο πρόσωπα, των δυσκολιών και αντίστοιχα αυτό των ευκαιριών.

Ωστόσο το τοπίο αλλάζει. Είναι βέβαιο. Όποιος δεν προσαρμοστεί τις νέες απαιτήσεις θα μείνει πίσω. Αυτό συμβαίνει στη ζωή, στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις- παντού. Και σ’ αυτό το πεδίο δεν έχουν χώρο οι εξαιρέσεις.

Μέσα από τη ρεαλιστική αποτίμηση των δυνατοτήτων της Manifest-Services και τη βάσιμη εκτίμηση για σημαντική αύξηση της ζήτησης σε ολοκληρωμένες λύσεις, καθώς οι τάσεις της αγοράς δείχνουν ότι υπάρχει στροφή των εγκαταστάσεων στην επιλογή λύσεων facility management, ενισχύουμε την αισιοδοξία μας για αύξηση του ρυθμού ανάπτυξής μας.

Κατηγορίες
Interview-gr

Επαναπροσδιορίζουμε τα θεμάτα ασφαλείας

Κατηγορία: Interview-gr

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη που παραχώρησα στο περιοδικό Security (τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2014) ξεφεύγοντας από τα τετριμμένα και αναδεικνύοντας μια διαφορετική προσέγγιση.

Όπως θα διαπιστώσετε, επαναπροσδιορίζω πολλές από τις κρίσιμες πτυχές των θεμάτων ασφαλείας και της λειτουργίας μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. 

1. Η αγορά στο τομέα των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας είναι πλέον ιδιαίτερα ανταγωνιστική και με πολλές απαιτήσεις. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στο σύγχρονο περιβάλλον

Αρχικά θα ήθελα να τονίσω ότι έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό μεταξύ των απαιτήσεων ενός ασφαλούς περιβάλλοντος από την πραγματικότητα που υφίσταται στην ελληνική αγορά. Η φαινομενική οικονομική ύφεση οδήγησε σε υποτίμηση τον κλάδο ασφαλείας τη στιγμή που η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι πιο αναγκαία από ποτέ άλλοτε.

Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο γι’ αυτή την κατάσταση, όποιος κινείται στην αγορά γνωρίζει τι συμβαίνει.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία μιας αξιόλογης εταιρείας ασφαλείας, θα μπορούσα να καταπιαστώ και να αναλύσω τα τετριμμένα, δηλαδή οργάνωση, τεχνογνωσία, ιεραρχία, δομή κ.λπ. Δεν θα το κάνω όμως γιατί εκτός από αυτονόητα, θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας προσέγγιση.

Βασικό λοιπόν στοιχείο είναι να διαθέτεις άριστη «ακοή» και υψηλού επιπέδου παρατήρηση. Για να αφουγκραστείς την ανάγκη του πελάτη σου ή να «ανιχνεύσεις» όλα τα δεδομένα ώστε να παραδώσεις λύσεις για την πραγματική του ανάγκη. Στην συνέχεια, θα πρέπει να διαθέτεις οξυδέρκεια και «φαντασία».

Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να έχουν γίνει επενδύσεις σε μέσα, υποδομές και να υπάρχει τεχνογνωσία για να μπορείς την ανάγκη αυτή να τη μετατρέψεις σε τελική πολύτιμη υπηρεσία, και, τέλος, ακεραιότητα και ηθική ώστε την υπηρεσία αυτή να την παρέχεις στην καλύτερη σχέση ποιότητας- τιμής με συνεχή τάση αυτοβελτίωσης.

2. Πώς λοιπόν η ManifestSecurity προσεγγίζει  σε πρώτη φάση ένα έργο ασφάλειας που αναλαμβάνει; Υπάρχει κάποιος οδικός χάρτης που ακολουθείτε;

Για όλη την ομάδα της Manifest Security κάθε νέο έργο αντιμετωπίζεται με τη μοναδικότητα που του αξίζει, συγκεντρώνει την προσοχή μας και το αίσθημα ευθύνης από την πρώτη στιγμή.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο ανανεωμένο μας site (www.manifestsecurity.gr), βασική μας πεποίθηση είναι ότι η ασφάλεια ενός χώρου δεν μπορεί να περιορίζεται στο στενό πλαίσιο του physical security. Είναι ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, διαδικασιών και προβλέψεων τα οποία θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να προσαρμόζονται συνεχώς. Πάνω σ’ αυτή τη λογική λειτουργούμε σε όλα τα έργα τα οποία αναλαμβάνουμε.

Από τις πρώτες επικοινωνίες με τον υπεύθυνο ασφαλείας του πελάτη μας, ξεκινάει για εμάς η διαδικασία καταγραφής και παρατήρησης όλων των πτυχών της λειτουργίας του με σκοπό τη δημιουργία γραπτών διαδικασιών.

Παράλληλα «τρέχει» αξιολόγηση των υπαρχουσών διαδικασιών ή/και οδηγιών και μελέτη τρωτότητας της εγκατάστασης. Όλα τα παραπάνω μαζί με τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης θα συνθέσουν το εγχειρίδιο φύλαξης του συγκεκριμένου έργου.

Βεβαίως τίποτα από τα παραπάνω δεν θα αποδώσει τα μέγιστα κέρδη εάν δεν είναι πλήρως υιοθετημένο από τους χρήστες της εγκατάστασης (αναφέρομαι στους υπαλλήλους του πελάτη) το λεγόμενο security awareness, η ενσυναίσθηση ασφάλειας. Οπότε κι εκεί δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα με συνεχή διάχυση γνώσης και δωρεάν εκπαιδεύσεις προς τους πελάτες μας.

3. Κανένα έργο, όμως όσο και καλά σχεδιασμένο να είναι, δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς το κατάλληλο προσωπικό. Πώς λοιπόν πρέπει να επιλέγουμε, να αξιολογούμε και να εκπαιδεύουμε το προσωπικό που εργάζεται στον ευαίσθητο και κρίσιμο τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ;

Mου κάνατε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, και ξεκινώ έτσι διότι κάθε φορά που καλούμαι να την απαντήσω, δυσκολεύομαι να συγκρατηθώ και να μην αναφερθώ στην «κατάσταση» που όλοι γνωρίζουμε και οι περισσότεροι αποδέχονται.

Μιλήσατε για κατάλληλο προσωπικό. Κατάλληλο ως προς τι; Για να παραδίδει ποιοτικές υπηρεσίες, ή κατάλληλο για να «βγαίνουν» τα νούμερα;

Να επιλέγουμε προσωπικό πώς; Με βάση την εκπαίδευσή του και τα τυπικά του προσόντα ή με βάση την τιμή με την οποία πούλησέ κάποιος μια 24ωρη φύλαξη για παράδειγμα; Να αξιολογούμε αντικειμενικά και με τα κατάλληλα εργαλεία την απόδοσή του ή εμείς να «κάνουμε» πως τον πληρώνουμε και αυτός να «κάνει» πως τον ενδιαφέρει η εργασία του;

Θεωρώ ότι αντιλαμβάνεστε πού αναφέρομαι, κι αυτό είναι το παρελθόν. Η Ελλάδα αλλάζει και τα κακώς κείμενα του κλάδου δεν είναι πλέον αποδεκτά, αφού αποδεδειγμένα παρουσιάζουν ελλιπή αποτελεσματικότητα.

Για να επανέλθω όμως στο ερώτημά σας, εμείς έχουμε ξεκάθαρους στόχους, ποιοτικούς και ποσοτικούς, και εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί και τον φύλακα και τον πελάτη και την εταιρεία μας. Και γνωρίζουμε ότι έτσι θα βγούμε απόλυτα κερδισμένοι μακροπρόθεσμα.

Θεωρώντας λοιπόν δεδομένο ότι οι καλοί άνθρωποί μας είναι αυτοί που μας διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες εταιρείες, χειριζόμαστε τα θέματα που άπτονται προς αυτούς ως εξής:

 • Επιλέγουμε το προσωπικό μας ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, μέσω της οποίας αξιολογούμε τους υποψηφίους ως προς τις σπουδές, την εμπειρία, την προσωπικότητά τους και την καταλληλότητά τους για κάποια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

 • Αξιολογούμε ανά τρίμηνο  τους ανθρώπους μας σε 4 επίπεδα:

 1. γενικά χαρακτηριστικά
 2.  αφομοίωση της εκπαίδευσης
 3.  ψυχομετρικός έλεγχος
 4.  σωματική ικανότητα
 • Παρέχουμε πολύπλευρη εκπαίδευση σχεδιασμένη έτσι ώστε να αναβαθμίζεται το γνωστικό τους επίπεδο και να είναι σε θέση να παραδώσουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μια από τις πολυτιμότερες πρακτικές μας ακούει στο όνομα «αναγνώριση», και είναι αυτό που, όταν δίκαια και για τους σωστούς λόγους αποδοθεί, οι άνθρωποι αισθάνονται ισχυροί και πολύτιμοι. Και αυτό είναι που θέλουμε εμείς να νιώθουν οι φύλακες μας, γιατί πολύ απλά αυτό είναι για εμάς.

4. Ποια είναι τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα; Γιατί να εμπιστευθεί κάποιος στη Manifest Security την ασφάλειά του;

Ένα μοναδικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι ότι ήμαστε 100% θυγατρική της Manifest Services, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management) στην Ελλάδα. Αυτό από μόνο του μας δίνει ένα τεχνολογικό προβάδισμα και μια τεχνογνωσία, την οποία μόνο εμείς μπορούμε να έχουμε. Πιστεύει κάποιος ότι η ασφάλεια δεν έχει σχέση με την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση ενός κτιρίου, ή δεν έχει σχέση με ανακαινίσεις, ή ακόμα με τον τρόπο που παρέχονται άλλες βοηθητικές υπηρεσίες, όπως ο καθαρισμός.

Τα πιο βασικά δυνατά μας στοιχεία είναι:

 1. Το υψηλό επίπεδο των ανθρώπων μας,

 2. Η πιστοληπτική μας ικανότητα,

 3. Οι εκατοντάδες ικανοποιημένοι πελάτες του ομίλου μας,

 4. Ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός που διαθέτουμε,

 5. Τα διαχειριστικά μας συστήματα,

 6. Οι υποδομές μας.

Τέλος, μια έκπληξη περιμένει την αγορά, αφού ήμαστε ήδη στον σχεδιασμό μιας εφαρμογής για smartphone, με την οποία οι πελάτες μας θα μπορούν να χειρίζονται όλα τα θέματα ασφαλείας όλο το 24ωρο από το κινητό τους τηλέφωνο. Αυτό θα επιφέρει μία ακόμα καινοτομία, αφού θα είμαστε η μοναδική εταιρεία η οποία θα διαθέσει σε κάθε έργο της tablet για την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών και λειτουργιών.

Όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, ήρθαμε για να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση, στην οποία η έννοια της ασφάλειας θα βρει την θέση που της αναλογεί όσο αναφορά τη σημαντικότητα για κάθε άνθρωπο ή οργανισμό.

Κατηγορίες
Interview-gr

Δημιουργία αξίας εδώ και 15 χρόνια

Κατηγορία: Interview-gr

Εδώ μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη που παραχώρησα στο περιοδικό Manager  και δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου 2015.

Θα πρότεινα να αρχίσουμε τη συζήτηση μας εξηγώντας τι είναι το facility management;

Συχνά με ρωτούν γι’ αυτό. Αν επέλεγα να απαντήσω με μία μόνο φράση, τότε «αυτό που κάνει το facility management είναι να βοηθάει τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο κύριο έργο τους και να πετυχαίνουν ευκολότερα τον στόχο τους».

Και πώς γίνεται αυτό; Αναθέτοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση των κτιρίων τους σε εξωτερικό συνεργάτη που φροντίζει για τη συνολικά εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού τους.

Ιδιαίτερα με τις σημερινές συνθήκες στην αγορά, θεωρώ ότι αυτή η ανάθεση προσδίδει πολλαπλά οφέλη στην εταιρεία που εμπιστεύεται έναν αξιόπιστο πάροχο facility management, όπως να ελαχιστοποιεί το λειτουργικό της κόστος και να μεγιστοποιεί την απόδοση, να απελευθερώνει πόρους και προσπάθεια που απαιτούνται για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης προς όφελος του δικού της core business, και μάλιστα χωρίς να διαθέσει ίδια κεφάλαια.

Παρότι αυτά που μας λέτε είναι πράγματι εντυπωσιακά, οφείλω να επισημάνω ότι μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στις επιχειρήσεις.

Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Συχνά μάλιστα συγχέουν τις υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων με τις υπηρεσίες facility management. Ο κλάδος μας είναι σχετικά νέος, ιδιαίτερα για την ελληνική αγορά, όμως δυναμικά αναπτυσσόμενος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα οφέλη είναι διεθνώς αναγνωρισμένα σε χώρες που έχουν υιοθετήσει αυτή την πρακτική.

Από μας, τους παρόχους facility management, εξαρτάται πόσο σύντομα θα δώσουμε μια ευκρινή και σαφή εικόνα των σημαντικών ωφελειών που απολαύει μια επιχείρηση χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση της εγκατάστασής της.
Αυτός είναι ένας από τους στόχους του νεοϊδρυθέντος σωματείου μας 
H.F.M.A.

Εμείς πάντως, ως εταιρεία, έχουμε συμπεριλάβει την ενημέρωση και την αναγνωρισιμότητα του κλάδου μας στους στρατηγικούς μας στόχους.

Ωραία, τότε ας συνεχίσουμε με τη Manifest ως πάροχο υπηρεσιών Facility Management.

Η Manifest παρέχει υπηρεσίες διαμόρφωσης, καθαριότητας και φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως και συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού, ενώ συγχρόνως δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος με την ανάληψη έργων πρασίνου και την τροφοδοσία φρέσκου φαγητού.
Αυτές είναι οι υπηρεσίες μας, στην πραγματικότητα όμως αυτό που κάνει η εταιρεία μας είναι να προσέχει και να φροντίζει κάθε πελάτη προσωπικά, να είναι πάντα εκεί για να καλύψει κάθε ανάγκη του και να του εξασφαλίζει όλο και περισσότερο χρόνο και πόρους για να πετύχει τους δικούς του στόχους.

Πόσα χρόνια είναι στην ελληνική αγορά η Manifest και ποια είναι η πορεία της;

Η Manifest ιδρύθηκε το 2003 και είναι καταρχάς η υλοποίηση ενός από τους προσωπικούς μου στόχους. Σήμερα στην εταιρεία μας, συμμετέχουν περίπου 500 άνθρωποι, που παραδίδουν καθημερινά περίπου 3000 ώρες υπηρεσιών σε 1100 κτίρια σε 30 πόλεις της Ελλάδας.

Είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε μια αμιγώς ελληνική και απόλυτα αξιόχρεη επιχείρηση, με συνεχή ανάπτυξη και έτσι στηρίζουμε με υπευθυνότητα την ελληνική οικονομία.

Θα ήθελα να κρατήσω από όσα είπατε δύο πράγματα: Είσαστε μια ελληνική εταιρεία που στηρίζει υπεύθυνα την ελληνική οικονομία και έχετε συνεχή ανάπτυξη.

Πώς το πετυχαίνετε αυτό;

Πιστεύουμε στη σκληρή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια και δεν χρησιμοποιούμε τις δυσκολίες που βιώνουμε ως δικαιολογίες για να μην πετύχουμε τους στόχους μας.
Πιστεύουμε επίσης ότι η εργασία είναι ένα παιχνίδι και με αυτή την νοοτροπία παραδίδουμε τις υπηρεσίες μας δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες στους πελάτες μας.
Ξέρετε όταν οποιοσδήποτε άνθρωπος «παίζει», το πάθος για τη νίκη και ο ενθουσιασμός είναι τα δύο εντονότερα συναισθήματα που του δημιουργούνται.

Βεβαίως, όπως είναι κανείς εύκολο να αντιληφθεί, για να υπάρχει μια τέτοιου είδους νοοτροπία στην εταιρεία μας θα πρέπει να έχει καλλιεργηθεί από τους ανθρώπους μας.

Οπότε σ’ αυτό το στοιχείο δίνουμε τελικά τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην εταιρεία μας. Προσλαμβάνουμε ανθρώπους καλούς και παραγωγικούς και φροντίζουμε να τους κρατάμε, όχι απλώς ευχαριστημένους, αλλά ευτυχισμένους, με συνεχή εκπαίδευση για να επιτυγχάνουν και προσωπική πρόοδο, με κίνητρα για να θέτουν και οι ίδιο τον πήχη ψηλότερα, με ενίσχυση των πρωτοβουλιών τους για να δένουν ως ομάδα.

Το σημαντικότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τη νοοτροπία μας είναι η αναγνώριση των αποτελεσμάτων και εν γένει των προσπαθειών, κάτι που δυστυχώς υποτιμάται στις ημέρες μας, ενώ για εμάς αποτελεί τη σημαία του αξιοκρατικού μοντέλου διοίκησής μας.

Και μια τελευταία ερώτηση: Στόχος για το 2015;

Το 2015 θα είναι για εμάς η καλύτερη χρονιά σε κύκλους εργασιών και σε συντελεστή κερδών, αφού για 13ο χρόνο από την ημέρα ίδρυσής μας είμαστε σε συνεχή ανάπτυξη.
Στοχεύουμε στην αύξηση του μεριδίου μας στην αγορά, με παράλληλη διατήρηση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας μας.
Παράλληλα, σχεδιάζουμε να καινοτομήσουμε τεχνολογικά με κάποια προηγμένα πληροφορικά συστήματα τα οποία θα ανεβάσουν την εξυπηρέτηση των πελατών μας σε νέο υψηλό επίπεδο.
Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν, χτες ως οικονομία πορευόμασταν με δανεικά, σήμερα, πλέον, πρέπει να πορευτούμε με παραγωγή πλούτου, και η 
Manifest γνωρίζει πολύ καλά πώς να παράγει αξία.

Κατηγορίες
Interview-gr

Facility Management: Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο

Κατηγορία: Interview-gr

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη που παραχώρησα στο περιοδικό HR Professional και για το ειδικό αφιέρωμα το Facility Management  (τεύχος Νοεμβρίου 2014).

Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη μετά τη μισθοδοσία. Η ορθή διαχείριση και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας έγκειται στους τομείς υποστήριξης του facility management,ενώ, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στον χώρο, φαίνεται να συμβάλλουν πλέον ενεργά όχι μόνο στη μείωση του λειτουργικού κόστους, αλλά ταυτόχρονα και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των οργανισμών.

Ποια η σημασία του facility management για μια εταιρεία;

Ως facility management για έναν οργανισμό θα πρέπει να σημαίνει η δυνατότητά του να αναθέσει σε έναν αξιόπιστο εξωτερικό συνεργάτη οποιαδήποτε υποστηρικτική λειτουργία, η οποία βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του core business.

Ποιες σχετικές λειτουργίες οι εταιρείες επιλέγουν συνήθως να αναθέσουν σε εξωτερικό συνεργάτη και με ποια κριτήρια πραγματοποιείται η επιλογή του παρόχου;

Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας, οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως υπηρεσίες που απαντούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όπως καθαρισμός, φύλαξη, τεχνική συντήρηση, catering, διαμόρφωση χώρων, συντήρηση πρασίνου, κ.λπ. Αντίθετα, σε πιο εξελιγμένες αγορές (Δυτική Ευρώπη), οι υπηρεσίες αυτές προεκτείνονται ακόμα και σε διοικητικές λειτουργίες ενός οργανισμού, όπως υπηρεσίες HRAccountingMarketing, κ.λπ., δηλαδή ό,τι μπορεί να αφορά noncore δραστηριότητες μιας εταιρίας.

Τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται η επιλογή ενός παρόχου είναι η Οικονομική Υγεία του, η Αποδεδειγμένη Εμπειρία του, καθώς επίσης και η Μείωση Κόστους που μπορεί να επιφέρει σε μια ενδεχόμενη συνεργασία.

Ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν από την εν λόγω συνεργασία για την ίδια την εταιρεία;

Τα οφέλη που προκύπτουν είναι:

 1. Peace of Mind σε ό,τι σχετίζεται με noncore δραστηριότητες.

 2. Αύξηση παραγωγικότητας & αποτελεσματικότητας, διότι πλέον οι εταιρίες εστιάζουν ακόμα περισσότερο στο Core Business. Στο τέλος της ημέρας, αυτό θα πρέπει να μεταφράζεται σε Αύξηση της Κερδοφορίας.

 3. Μείωση Κόστους, διότι πλέον μιλάμε με έναν Άνθρωπο για Όλα με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Κατηγορίες
Interview-gr

Στην εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» της ΕΕΔΕ στο κανάλι SBC

Κατηγορία: Interview-gr

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση που προέκυψε από τη συνάντησή μου με τον δημοσιογράφο Αθ. Παπανδρόπουλο, που με φιλοξένησε στο  κανάλι SBC τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015.

Με έναυσμα την επιτυχημένη πορεία των εταιρειών των οποίων διατελώ Διευθύνων Σύμβουλος και τα ομολογουμένως εξαιρετικά οικονομικά τους αποτελέσματα, είχα την ευκαιρία να εξηγήσω ότι αυτές οι επιδόσεις οφείλονται σε κάποια κλασικά για όλες τις επιτυχημένες επιχειρήσεις χαρακτηριστικά, όπως η υψηλή συναισθηματική κατάσταση, ο σωστός έλεγχος, ο προσεκτικός οικονομικός προγραμματισμός, η σωστή και μεγάλη παραγωγή.

Επίσης, τεκμηρίωσα με ποιο τρόπο η υψηλή ηθική, το συνεχώς και προς όλους επικοινωνούμενο όραμα, η διαρκής προσπάθεια για εξωστρέφεια, η διά βίου εκπαίδευση, οι σωστές πολιτικές και διαδικασίες «οχυρώνουν» την επιχείρηση σε δύσκολες περιόδους και διασφαλίζουν όχι μόνον επιβίωση αλλά και ανάπτυξη.

Θεωρώντας τη θετική ανάπτυξη των εταιρειών την ασφαλή βάση για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, μίλησα για τα νέα μου σχέδια στον κλάδο των υπηρεσιών, όπως και για την επιθυμία μου να μεταδώσω την εμπειρία μου στην επιχειρηματική διαχείριση και σε όσους managers ή επιχειρηματίες επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με την ίδρυση ενός κολεγίου στις αρχές του 2016.

Κατηγορίες
Interview-gr

Πώς η ηθική δημιουργεί “μαγικά αποτελέσματα”

Κατηγορία: Interview-gr

Εδώ μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη που παραχώρησα στο HR Professional (τεύχος Ιουνίου 2015) με θέμα την “ηθική και τα μαγικά αποτελέσματά της στο επιχειρείν”.

HR PROFESSIONAL: Ποια είναι η βασική δραστηριότητα των εταιρειών Manifest Services και Manifest Security;

Διονύσης Αμμολοχίτης: Οι Manifest Services και Manifest Security είναι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον κλάδο του Facility Management, σε όλο το φάσμα των σχετικών δραστηριοτήτων με τον ρόλο του αξιόπιστου και συνεπούς συνεργάτη για τους πελάτες που μας επιλέγουν. Αλλά αυτό που εγώ νιώθω ειλικρινά ότι επιτελώ, με την ομάδα μου, είναι ότι είμαστε μεταξύ αυτών που προσπαθούν να «αλλάξουν την Ελλάδα». Αυτό απαντώ, όταν με ρωτούν με τι ασχολούμαι σε μια επαγγελματική εκδήλωση ή σε μια παρέα γνωστών και φίλων.

HR PROFESSIONAL: Τότε δεν θα ήθελα να εμβαθύνουμε περισσότερο στην προφανή απάντηση, άλλωστε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει τις υπηρεσίες των εταιρειών σας και στους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους που είναι μάλιστα πολύ επαρκώς ενημερωμένοι. Σίγουρα όμως θέλω να εξηγήσουμε και στους αναγνώστες μας τι σημαίνει για σας «αλλάζω την Ελλάδα» και μάλιστα την εποχή που όλοι μιλούν για αλλαγές στην πατρίδα μας.

Διονύσης Αμμολοχίτης: Έχω στην ευθύνη της εργοδοσίας μου περίπου 500 άτομα αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, με ειδικότητες που ποικίλλουν: εργάτες, καθαριστές, προσωπικό ασφαλείας, ηλεκτρολόγοι και λοιποί τεχνικοί, υπάλληλοι γραφείου κ.λπ.

Το βασικό μου μέλημά και ο πρωταρχικός στόχος μου είναι μέσω της εκπαίδευσης και των συνθηκών εργασίας που τους προσφέρω, να τους κάνω να αισθάνονται ότι η δουλειά τους είναι πάρα πολύ σημαντική για την κοινωνία, και ότι θα πρέπει να στοχεύουν και οι ίδιοι να είναι οι καλύτεροι του κόσμου σ’ αυτό που κάνουν. Οι καλύτεροι όχι μόνον σε σύγκριση με άλλους που απασχολούνται σε παρόμοιες θέσεις, ούτε ακόμη και οι καλύτεροι στην Ελλάδα, αλλά, γιατί όχι, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν νιώθουν ότι είναι οι καλύτεροι και αναγνωρίζονται για τη βέλτιστη παραγωγή τους, τότε νιώθουν πραγματικά ευτυχισμένοι, όχι στιγμιαία, αλλά σε μόνιμη βάση, με αποτέλεσμα να αυξάνουν συνεχώς το βιοτικό τους επίπεδο.

Πιστεύω ότι η χώρα μας οδηγήθηκε σ’ αυτό που τα ΜΜΕ ονομάζουν «οικονομική κρίση» εξαιτίας αρκετών αιτιών, η βασικότερη των οποίων είναι η παντελής έλλειψη αυτής της κουλτούρας. Καλλιεργώντας, λοιπόν, και διαδίδοντας αυτή την κουλτούρα, όχι μόνον στο δικό μας οργανισμό, αλλά και όπου αλλού μπορούμε, τελικά κάνουμε σαφείς προσπάθειες για να αλλάξουμε την Ελλάδα.

HR PROFESSIONAL: Πώς βάλατε τις ρίζες, πώς καλλιεργήσατε και τελικά πώς επιτύχατε η εταιρεία σας να λειτουργεί με βάση αυτή την κουλτούρα, όταν η κουλτούρα δεν είναι κάτι που επιβάλλεται με κώδικες μόνον σε μια εταιρεία, ούτε οι άνθρωποι την υιοθετούν από τη μια μέρα στην άλλη;

Διονύσης Αμμολοχίτης: Καταρχάς, υπάρχουν διαδικασίες και πολιτικές στην εταιρεία μας, τις οποίες ακολουθούμε όλοι πιστά, και έτσι αναπτύσσεται η κουλτούρα μας. Ο κάθε εργαζόμενος εκπαιδεύεται για τις αρμοδιότητές του, γνωρίζει τα αναμενόμενα από αυτόν αποτελέσματα και ενημερώνεται για τη συμβολή του στα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας. Αυτά απεικονίζονται σε εβδομαδιαίες στατιστικές που μετρούν την παραγωγικότητά του.

Έτσι, ανά πάσα στιγμή γνωρίζει και ο ίδιος ποια είναι η παραγωγικότητά του, τι πρέπει να βελτιώσει, πού πρέπει να καταβάλει περισσότερη προσπάθεια. Έχοντας αυτά τα στοιχεία, η διοίκηση της εταιρείας είναι υποχρεωμένη, αφενός, να αναγνωρίσει και να ανταμείψει τους εργαζόμενους που έχουν υψηλές στατιστικές κ.ά., αφετέρου, να τους βοηθήσει να εξελιχθούν περισσότερο, εφόσον έχουν θετικά αποτελέσματα. Η αναγνώρισή τους, η οποία για εμάς θεωρείται δεδομένη, είναι και υλική και ηθική, και η βοήθεια προς αυτούς συνίσταται στην παροχή εκπαίδευσης σε ανώτερα δεδομένα.

HR PROFESSIONAL: Δεν υπάρχουν και εργαζόμενοι που δεν παρουσιάζουν υψηλή απόδοση ή δεν σημειώνουν πρόοδο στην εταιρεία σας;

Διονύσης Αμμολοχίτης: Φυσικά και υπάρχουν, αυτό συμβαίνει σε όλες τις εταιρείες. Πιστεύω όμως ότι οι άνθρωποι αντλούν ικανοποίηση και ευτυχία από πολλούς τομείς της ζωής τους. Η ικανοποίηση που προέρχεται από την αύξηση της παραγωγικότητας και την υψηλή απόδοση στον εργασιακό τομέα, η οποία μετουσιώνεται τελικά σε ευτυχία, δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλο τομέα. Ο εργαζόμενος καλείται να είναι παραγωγικός.

Οι χαμηλές στατιστικές δεν δείχνουν μόνο χαμηλή παραγωγικότητα, αλλά και χαμηλή ικανοποίηση και δημιουργούν έναν δυστυχισμένο άνθρωπο. Η παραμονή ενός ανθρώπου με τέτοια συναισθήματα σε έναν εργασιακό χώρο συντηρεί αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα και τον αποτρέπει από το να τολμήσει να ασχοληθεί με κάτι άλλο που θα τον κάνει τελικά ευτυχισμένο. Επιπροσθέτως, στερεί μια θέση εργασίας από κάποιον άλλο εργαζόμενο, ο οποίος θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα. Άρα, οι εργαζόμενοι με χαμηλές στατιστικές πρέπει να αποχωρούν από αυτή την εταιρεία και να προσπαθούν σε κάποια άλλη.

HR PROFESSIONAL: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι ένα άτομο παραγωγικό;

Διονύσης Αμμολοχίτης: Κατά την άποψή μου, για να είναι ένα άτομο παραγωγικό πρέπει να καλύπτει τρεις προϋποθέσεις, ή να λειτουργεί με βάση το τρίπτυχο: ηθική, καλή φυσική κατάσταση και έντονο ενδιαφέρον με ό,τι ασχολείται. Αρχίζω με την ηθική, μία έννοια που περιλαμβάνει πολλά, αλλά ταυτόχρονα είναι και «παρανοημένη» στην εποχή μας. Με απλά λόγια, «ηθική είναι προσωπική υπόθεση για τον καθένα, και συνίσταται σε ένα λογικό τρόπο σκέψης που έχει ως στόχο το ύψιστο επίπεδο διαβίωσης για τον καθένα, αλλά και για τους άλλους».

Κατ’ εμέ η ηθική είναι βασική προϋπόθεση για να μπορεί οποιοδήποτε άτομο να είναι παραγωγικό, ευτυχισμένο και να αποτελεί καλό παράδειγμα για τους άλλους. Διαφορετικά το άτομο ταλαιπωρείται και τελικά διαλύεται από ένα έμφυτο, σε όλους τους ανθρώπους, σύστημα τύψεων που αποδεδειγμένα λειτουργεί αυτόματα.

Καλή φυσική κατάσταση σημαίνει προσέχω και αγαπώ τον εαυτό μου όπως του αξίζει, γιατί είναι το δοχείο του πνεύματος. Εάν ένας άνθρωπος δεν φροντίζει να παίρνει σωστές ποσότητες ενέργειας με τροφή, νερό, ύπνο και ξεκούραση, τότε δεν θα λειτουργεί σωστά, με πολλές επιπτώσεις, όπως έλλειψη κατανόησης και προσοχής, παράγοντες που οδηγούν σε έναν συγκεχυμένο τρόπο σκέψης, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στον ίδιο και στον περίγυρό του. Όταν αναφέρω ότι το έντονο ενδιαφέρον για κάτι και η καλή πρόθεση είναι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας, ο πιο απλός τρόπος για να το εξηγήσω είναι να προτρέψω κάποιον να αναλογιστεί γιατί κάποιοι τομείς στη ζωή του πάνε πραγματικά καλά.

Όταν συνειδητοποιήσει ποιοι τομείς πάνε πραγματικά καλά, τότε αυτόματα θα καταλήξει και στο συμπέρασμα ότι σ’ αυτούς τους τομείς είχε εξαρχής την πρόθεση να τα πάει καλά, οπότε γι’ αυτούς τους τομείς έδειξε έντονο ενδιαφέρον και κατέβαλε τις ανάλογες προσπάθειες. Συνήθως οι άνθρωποι, ειδικά όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ή όταν αποτυγχάνουν κάπου, πιστεύουν στην τύχη, ή στις έξωθεν επιδράσεις και αφήνονται σαν τα φύλλα στον άνεμο. Πιστεύω ότι με δεδηλωμένη την πρόθεση να παλέψουμε για κάτι και με έντονο ενδιαφέρον για να το πετύχουμε, μπορούμε να είμαστε η αιτία που δημιουργεί το αποτέλεσμα.

HR PROFESSIONAL: Ένα καλό παράδειγμα «αβουλίας» είναι η κρίση που βιώνουμε. Τι γνώμη έχετε για αυτό;

Διονύσης Αμμολοχίτης: Ακριβώς, η κρίση είναι το άλλοθι, η δικαιολογία που λέμε στον εαυτό μας ότι δεν ευθυνόμαστε. Και αφού δεν ευθυνόμαστε, δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε κάτι, και έτσι η ζωή μας οδηγεί όπου αυτή θέλει. Άλλωστε, το ότι δεν έχουμε ευθύνη και άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη χώρα μας όλη αυτή την περίοδο της κρίσης. «Δεν φταίω σε τίποτε, δεν μπορώ να κάνω τίποτε και ζω σε κατάσταση αναμονής».

Όμως η ζωή δεν είναι αναμονή, είναι δράση και αντιμετώπιση των εμποδίων. Χαρακτηριστικά θα μπορούσα να αναφέρω το ακόλουθο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. Οι πιθανές λύσεις που θα επέλεγε προσωρινά ένας επιχειρηματίας θα ήταν να μειώσει το προσωπικό του, ή και να αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς. Αυτό όμως θα δυσχέραινε τη θέση του και θα δημιουργούσε επιπρόσθετα προβλήματα. Αντίθετα, μια πραγματική αντιμετώπιση θα ήταν απλά να βρει τρόπους να αυξήσει τις πωλήσεις της εταιρείας του.

HR PROFESSIONAL: Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της εταιρικής κουλτούρας. Εάν δηλαδή μια εταιρεία έχει πείσει τους ανθρώπους της να λειτουργούν με βάση το τρίτπυχο «ηθική, καλή φυσική κατάσταση, έντονο ενδιαφέρον για ό,τι κάνει» η πορεία της θα είναι ανοδική;

Διονύσης Αμμολοχίτης: Αυτό το τρίπτυχο είναι η βάση της κουλτούρας του ανθρώπινου δυναμικού μας. Όμως στην εταιρεία έχουμε κι άλλες οδηγίες που συμπληρώνουν αυτό το βασικό επίπεδο. Ως κύρια προϋπόθεση επίσης θεωρούμε την «περίσσεια ανταλλαγή». Καταρχάς, να τονίσω ότι η έννοια της ανταλλαγής πρέπει να ενυπάρχει σε όλες τις δραστηριότητες ενός περιβάλλοντος: από την εργασία μέχρι και τη φιλία. Η ανταλλαγή κάνει τη σχέση μεταξύ δύο πλευρών να είναι ισότιμη και δίκαιη. Διαφορετικά, εάν δεν υφίσταται η έννοια της ανταλλαγής, κάθε επικοινωνία υποβαθμίζεται γιατί δεν αξιολογείται στο πραγματικό μέγεθός της.

Στη Manifest έχουμε αναλύσει τα 4 επίπεδα ανταλλαγής: το πρώτο επίπεδο είναι η «κλεψιμέϊκη» ανταλλαγή, για παράδειγμα όταν κάποιος παίρνει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία χωρίς να το πληρώνει. Το δεύτερο επίπεδο είναι η «άδικη ανταλλαγή», όταν δηλαδή κάποιος αγοράζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία αλλά δεν του προσφέρεται αυτό που του έχουν υποσχεθεί. Το τρίτο επίπεδο είναι η «δίκαιη ανταλλαγή», όταν κάποιος αγοράζει ένα προϊόν, ή μια υπηρεσία που του προσφέρει αυτό ακριβώς που του έχουν υποσχεθεί. Το τέταρτο επίπεδο είναι η «περίσσεια ανταλλαγή», και πιο συγκεκριμένα όταν κάποιος αγοράζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, και επιπλέον παίρνει κάτι περισσότερο από αυτό που του υποσχέθηκαν.

Στη δική μας κουλτούρα υπάρχει μόνο το επίπεδο της περίσσειας ανταλλαγής, τίποτε άλλο δεν θεωρείται αποδεκτό! Ανταλλάσσουμε περίσσεια σε όλες τις συναλλαγές μας − με τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας. Κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι όταν οι ανταλλαγές γίνονται στη βάση της περίσσειας, δηλαδή του επιπλέον, τότε τα πράγματα εξελίσσονται «μαγικά» και όλα ρέουν πιο ομαλά, τα θετικά αποτελέσματα έρχονται πιο εύκολα και οι άνθρωποι νιώθουν πραγματικά ευτυχισμένοι.

Κατηγορίες
Interview-gr

Η δύναμη της επιχειρηματικότητας ενάντια στην κρίση

Κατηγορία: Interview-gr

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη που παραχώρησα στην Business Coaching Lab (Αύγουστος 2013) με θέμα το “μυστικό της επιτυχίας”.

1. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ρητό/απόφθευγμα που σε έχει επηρεάσει/εμπνεύσει;

Εχθρός του καλού το καλύτερο.

2. Ποιο είναι το κίνητρο που σε κάνει να συνεχίζεις κάθε μέρα;

Δεν συμβιβάζομαι με άλλη θέση κάτω από τη Νο 1 σε ό,τι καταπιάνομαι.

3. Γιατί κάνεις αυτό που κάνεις;

Επειδή αυτό ήθελα από μικρό παιδί, επειδή δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο, επειδή αγαπώ αυτό που κάνω κι έτσι νιώθω πολύ τυχερός και χαρούμενος.

4. Τι σε έκανε να ξεκινήσεις;

Μια απλή συγκυρία και ένας άνθρωπος που πίστεψε σ’ εμένα την πρώτη μέρα, με όπλισε με δύναμη και εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.

5. Πώς αντιμετωπίζεις τη σημερινή κρίση;

Δεν πιστεύω στην έννοια της λέξης «κρίση» όπως προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Βλέπω μια ευκαιρία μέσα από την έντονη αλλαγή που βιώνουμε.

6. Πώς ξεπερνάς τις αποτυχίες;

Τις βιώνω, στενοχωριέμαι συνειδητά, τις θεωρώ ως τη βάση για να έρθουν οι επιτυχίες και δεν φοβάμαι να τις εκφράσω.

7. Ποιο είναι το σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας για να τα καταφέρει αυτή την περίοδο;

Να πιστεύει στις δυνάμεις του και να σκέφτεται θετικά γενικότερα, όσον αφορά τον εαυτό του, και να αποτελεί έναν ηγέτη για την ομάδα του.

8. Ποια πιστεύεις είναι η λύση για να βγει η χώρα μας από την κρίση;

Να αφομοιώσουμε άμεσα και ουσιαστικά τα νέα δεδομένα, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να το κάνουμε, και να πιστέψουμε ότι η λύση για τη χώρα ξεκινά από την αλλαγή της προσωπικής νοοτροπίας.

9. Τι συμβουλές θα έδινες αν είχες απέναντί σου έναν νέο επιχειρηματία;

Δεν θεωρώ ότι είμαι ικανός ή τόσο έμπειρος ώστε να δώσω συμβουλές. Η δική μου συνταγή έχει ως βασικά συστατικά τη σκληρή δουλειά, την πίστη και την επιμονή.

10. Από πού εμπνέεσαι για να συνεχίσεις;

Από τους ανθρώπους που πιστεύουν σ΄ εμένα τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

11. Πώς σε έχει αλλάξει η κρίση;

Βλέποντας μια ευκαιρία στο να επιτύχουμε συντομότερα τους στόχους μας είμαι πιο μαχητικός.

12. Με ποια κριτήρια στελεχώνεις την επιχείρησή σου;

Θέλω γλυκούς και θετικούς ανθρώπους γύρω μου, που τα στοιχεία του χαρακτήρα τους να εκφράζουν την ανάγκη του καθενός να είναι ο καλύτερος του κόσμου σ’ αυτό που καταπιάνεται, ό,τι κι αν είναι αυτό.

13. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σου που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας;

Κατά την άποψή μου, οι επιτυχίες καταγράφονται στην προσωπική ζωή του καθενός, στον επιχειρηματικό στίβο υπάρχει συνεχής αγώνας και μικρές νίκες που απλώς επιβραβεύουν την προσπάθειά μας και δεν καταγράφονται ως επιτυχίες.

14. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα στο μέλλον;

Σκέφτομαι θετικά και προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να κλείνω τα αφτιά μου στις σειρήνες που καταστροφολογούν. Όταν το καταφέρνω, βλέπω θετικές όλες τις εξελίξεις και μόνο τότε συμβαίνουν θετικά γεγονότα.

15. Πώς δίνεις κίνητρο στους ανθρώπους που είναι γύρω σου ώστε να μοιραστούν το όραμά σου;

Παραδειγματίζοντάς τους με τη στάση μου και προσπαθώντας συνεχώς να τους κάνω καλύτερους επαγγελματίες, εστιάζοντας στα θετικά στοιχεία του καθενός.

16. Ποια είναι η καλύτερή σου ιδέα που δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί;

Να βγούμε επιχειρηματικά εκτός Ελλάδας, γεγονός που εύχομαι να πραγματοποιηθεί σύντομα.

17. Ποια ήταν η καλύτερη και η χειρότερη στιγμή της καριέρας σου;

Ζω όλες τις στιγμές μου πολύ έντονα και δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια. Βιώνω συχνά και καλές και κακές στιγμές. Πιστεύω ότι όλες έχουν την αξία τους.

Κατηγορίες
Interview-gr

Προσλήψεις και επενδυτικές ευκαιρίες εν μέσω κρίσης

Κατηγορία: Interview-gr

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη που παραχώρησα στο newsit του κ. Ευαγγελάτου (Δεκέμβριος του 2010

Αφορμή για τη συνέντεξη αυτή, αποτέλεσε η διάκριση της Manifest, της οποίας διατελώ Διευθύνων Σύμβουλος, από την Icap ώς «Strongest Companies in Greece», διάκριση που συνήθως λαμβάνουν μόνον  οι  ισχυρές πολυεθνικές εταιρείες. Στη Manifest έχουμε κατορθώσει να απασχολούμε 350 υπαλλήλους και νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια που εν μέσω οικονομικής κρίσης όχι μόνο δεν απολύσαμε προσωπικό, αλλά προσλάβαμε επιπλέον ανθρώπους. 

Με τι ασχολείται η Manifest;

Η Manifest Services παρέχει ολοκληρωμένες, συνδυαστικές υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων. Δίνουμε λύσεις σε γενικά ή ειδικά προβλήματα συντήρησης, τακτικού ή έκτακτου χαρακτήρα, παρέχουμε μεμονωμένες υπηρεσίες σε θεματικούς τομείς ή all inclusive πακέτα. Υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας εξυπηρέτησης, σε τομείς Καθαρισμού και Υγιεινής, Security, Έργων Πρασίνου και Ανακαινίσεων, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων, Απεντομώσεων – Μυοκτονιών, Διαχείρισης Αναλωσίμων Υλικών, αλλά και Παροχή Εργατικού Δυναμικού  για την αντιμετώπιση πάγιων ή εποχικών αναγκών.

Ποια η ιστορία; Πού αποδίδετε τα αποτελέσματα; 

Τοποθετημένος επαγγελματικά στον κλάδο από το 2000 και διαπιστώνοντας τον χαμηλό βαθμό οργάνωσης, αλλά και την έλλειψη κουλτούρας αφοσίωσης και εξυπηρέτησης του πελάτη,  αποφάσισα να ιδρύσω τη Manifest Services, το 2003, με αποκλειστικό προσανατολισμό τις εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας και υψηλών απαιτήσεων στο facility management.
Κι αυτό γιατί, εκτίμησα – και δικαιώθηκα γρήγορα σε αυτό -ότι είχε έρθει η στιγμή που το facility management, το οποίο κυριαρχούσε στο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο τοπίο, θα υιοθετείτο και στην Ελλάδα ως αναπόσπαστο τμήμα των επιχειρησιακών σχεδίων. Έτσι, στο πρόσωπο της Manifest Services οι επιχειρήσεις βρήκαν ένα νέο στρατηγικό συνεργάτη.

Ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν τη Manifest να ξεχωρίζει;

Από την ίδρυσή της η Manifest Services διαμόρφωσε μια ελκυστική και συμφέρουσα επιχειρηματική πρόταση βασισμένη:

-Στη μη διαπραγματεύσιμη ποιότητα των υπηρεσιών της.

-Σ’ αυτό που κυριαρχεί διεθνώς κα διατυπώνεται ως best value for your money, δηλαδή τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των χρημάτων που επενδύει ο πελάτης.

-Στην αφοσίωση στον πελάτη με κατανόηση των απαιτήσεων και αναγκών του, με δέσμευση για το αποτέλεσμα, με συνέπεια ευελιξίας, ταχύτητα και ειλικρίνεια στην εξυπηρέτησή του.

Έτσι οικοδομήθηκαν και οικοδομούνται μακροχρόνιες σχέσεις, σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Κάθε ανάληψη νέου έργου αποτελεί τιμή και ευθύνη, αλλά και μια νέα συλλογική δημιουργική πρόκληση, σε νέα εξέλιξη. Αυτόν τον στόχο υπηρετούμε, γιατί για μας «ιστορία σημαίνει συνεχής εξέλιξη, βήματα μπροστά». Καθημερινά, από την πρώτη ημέρα ίδρυσης της Manifest μέχρι και σήμερα, αποδεικνύουμε ότι είμαστε μια εταιρεία που δημιουργήθηκε για να ηγηθεί του κλάδου.

Πώς βλέπετε την εξέλιξη του κλάδου;

Όπως είχαμε προβλέψει από το 2003, ο κλάδος του facility management καταγράφει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Επιτυχημένοι επιχειρηματικοί όμιλοι με εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας έχουν προκρίνει το facility management ως αναπόσπαστο τμήμα του επιχειρησιακού τους σχεδίου.

Γιατί έτσι αποφεύγουν την πολυπλοκότητα και το κόστος διαχείρισης πολλών προμηθευτών υπηρεσιών και επιλέγουν:
-Ένα πρόσωπο να επικοινωνούν.
-Μια ενιαία ομάδα, αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση.
-Μια ενιαία διαδικασία μείωσης και ελέγχου του κόστους.
-Μία εταιρεία ως στρατηγικό συνεργάτη.

Όλη αυτή η δυναμική αναδιαρθρώνει τα μερίδια αγοράς των εταιρειών του κλάδου. Αναδιάρθρωση από την οποία η Manifest Services, χάρη στην ταύτιση του ονόματός της με την ολική ποιότητα, επωφελείται αποφασιστικά εδραιώνοντας τη θέση της.

Τι αλλαγές επέφερε η κρίση;

Η υπάρχουσα κρίση, θα έλεγα, παγίωσε τις τάσεις των αλλαγών που είχαν ήδη δρομολογηθεί, καθώς διεθνείς επιχειρησιακοί όμιλοι, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των λειτουργικών τους αναγκών και μείωσης των εξόδων, αναζητούν στρατηγικό συνεργάτη. Έτσι οι εταιρείες με μονοθεματική παροχή υπηρεσιών συντήρησης, χωρίς οργάνωση και με απουσία σύγχρονων συστημάτων διοίκησης, αποχωρούν από τον κλάδο ή διακόπτουν τη δραστηριότητά τους.Το τελικό αποτέλεσμα είναι να επιταχύνεται η εξυγίανση του κλάδου και να προκρίνεται ο υγιής ανταγωνισμός, ο οποίος για τη Manifest αποτελεί εφαλτήριο ανάπτυξης.

Πόσο σας έχει επηρεάσει η κρίση;

Η κρίση που βιώνει η χώρα μας δεν κάνει διακρίσεις. Κανένας κλάδος δεν αποφεύγει τις επιπτώσεις κι ας μην έχει ευθύνη γι’ αυτό.Η περίοδος της αλόγιστης κατανάλωσης και του «υψηλού βιοτικού επιπέδου», που στηριζόταν στην αύξηση του δημόσιου χρέους, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Κατά την άποψη μου, η χώρα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει, αλλά η Πολιτεία, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες πρέπει να αντιληφθούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εργαστούμε μεθοδικά και σκληρά και να ζήσουμε με ορθολογικό τρόπο.

Η αποδοχή αυτής της «νέας πραγματικότητας» αποτελεί, πιστεύω, το πιο σημαντικό βήμα, με δεύτερο πιο σημαντικό την επιθετική αντιμετώπιση της κρίσης.

Εμείς εκλαμβάνουμε την κρίση ως πρόκληση και τα επιχειρηματικά ρίσκα που την συνοδεύουν ως ευκαιρίες. Εξάλλου η πορεία της Manifest Services και τα τρέχοντα οικονομικά της αποτελέσματα δημιουργούν βάσιμη αισιοδοξία, που σε καμία περίπτωση βέβαια δεν μεταφράζεται σε εφησυχασμό.

Υπάρχει συμπαράσταση από την Πολιτεία;

Στον κλάδο μας έχει διαμορφωθεί ένα συλλογικό αίτημα για ίσες ευκαιρίες και τήρηση ίσων αποστάσεων στο καθεστώς των δημόσιων προμηθειών. Δεν χρειαζόμαστε κίνητρα, μας αρκεί να εξαιρεθοιύν τα αντικίνητρα.

Όσο γιατί την ποιότητα των υπηρεσιών, αυτή την έχουν υποκαταστήσει τα νομικίστικα τερτίπια, οι αδιαφανείς διαδικασίες, οι εξόφθαλμες φωτογραφικές διατάξεις. Έτσι φαλκιδεύεται ο υγιής ανταγωνισμός και υποβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών. Δείτε την υποβαθμισμένη εικόνα των εγκαταστάσεων του δημόσιου τομέα.

Αυτή η κλειστή αγορά, ο κλειστός κόσμος που έχει δημιουργηθεί πρέπει να ανοίξει, κι αυτό είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας.

Τι αποτελέσματα προβλέπετε να καταγράψει η Manifest για το 2010; Ποιοι είναι οι στόχοι και τα μελλοντικά σας σχέδια;

Μέσα σ’ ένα περιβάλλον, προϊόν της κρίσης, η πρόβλεψη μας για το έτος 2010 δείχνει διευρυμένο κύκλο εργασιών κατά 29-31% και αντίστοιχα αύξηση της κερδοφορίας κατά 10-11%. Αποτελέσματα που αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το 2011.

Το ότι για τη Manifest Services το 2010 είναι η καλύτερη χρονιά σε κύκλο εργασιών και από τις καλύτερες σε συντελεστή κερδών αποτελεί δείγμα ότι εισέρχεται σε νέα εποχή.

Στοχεύουμε στην αύξηση του μεριδίου μας στην αγορά, με παράλληλη διατήρηση της υγείας των οικονομικών μεγεθών και ενίσχυση των θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, σχεδιάζουμε τη μετεγκατάσταση σε νέο κτίριο, αποβλέποντας στην ενίσχυση της οργανωτικής και τεχνολογικής μας υποδομής.

Ωστόσο παραμένουμε πάντα σε ετοιμότητα, γιατί στη σημερινή οικονομία όλα είναι αλληλένδετα και κάποιες πιθανές αναταράξεις – χωρίς επιπτώσεις με την πρώτη ματιά -μπορεί να πλήξουν την περιφέρεια του κλάδου με αστραπιαία ταχύτητα. Εξάλλου φαίνεται ότι παγκόσμια, η τρέχουσα οικονομική ύφεση θα διαρκέσει περισσότερο από κάθε άλλη οικονομική επιβράδυνση που έχουμε γνωρίσει στην πρόσφατη οικονομική ιστορία.

Με ποια όπλα αντιμετωπίζετε το μέλλον;

Ιστορικά γνωρίζουμε ότι μπορεί τώρα οι εποχές να είναι δύσκολες, ωστόσο τίποτε δεν διαρκεί για πάντα. Όμως, ακόμη και τότε, η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν διατάσσεται αλλά προετοιμάζεται με την ολική ποιότητα των υπηρεσιών μέσω του οργανωτικού σχεδιασμού και την αριστοποίηση της εξυπηρέτησης.

Και όλα αυτά απαιτούν επενδύσεις, που τις έχουμε προγραμματίσει, και χρηματοοικονομική υγεία που έχουμε κατακτήσει, διαμορφώνοντας ιδανικό και ασφαλές κλίμα εργασίας για το προσωπικό και τους συνεργάτες μας.

Ποια υπήρξαν τα σημεία καμπής στην 7χρονη πορεία σας;

Ένα από τα γνωρίσματα της Manifest Services είναι τα γρήγορα ανακλαστικά, το απαιτεί εξάλλου η ταχύτητα των εξελίξεων. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε γρήγορες αποφάσεις και ακόμη γρηγορότερα να τις υλοποιούμε.

Ενδεικτικά, ως τέτοιες αποφάσεις μπορούμε να καταγράψουμε την δημιουργία της πρώτης θυγατρικής του Ομίλου -τη Manifest Security- καθώς επίσης τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αυτόνομου Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Ποια υπήρξε η ευτυχέστερη στιγμή;

Αυτή η σύντομη πορεία των 7 χρόνω, δεν μπορεί παρά να είναι ο πρόλογος μιας μεγάλης προσπάθειας μέσα από την οποία, πιστεύω, με αισιοδοξία και σοβαρό σχεδιασμό, το μέλλον να μας βρει και πάλι υγιείς, δυνατούς και με εκπληρωμένους τους στρατηγικούς στόχους.

Οι συγκινήσεις και οι επιτυχίες ήταν και πολλές και δύσκολα κανείς μπορεί είτε να τις ξεχωρίσει, είτε να τις ιεραρχήσει. Όταν όμως, ένας ανεξάρτητος Οργανισμός με το κύρος της ICAP  επιβραβεύει τη χρηματοοικονομική μας υγεία απονέμοντας στη Manifest Services τη διάκριση «Strongest Companies in Greece», τότε η επαγγελματική ικανοποίηση, αλλά αν θέλετε και η συγκίνηση, τη αναδεικνύει ως ξεχωριστή στιγμή. Εξάλλου είμαστε η μοναδική εταιρεία του κλάδου που απολαμβάνει αυτή την διάκριση αλλά και συνολικά στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή δυνατότητα ένταξης έχει μόνο μία στις δέκα επιχειρήσεις.

Ποια περίοδο θα προσδιορίζατε ως δυσκολότερη;

Να ξέρετε ότι οι δύσκολες στιγμές και προσπάθειες είναι αυτές που έχουν θέσει τα θεμέλια αλλά και τη σφραγίδα τόσο στην πορεία όσο και στην ταυτότητα της Manifest Services.

Ιδιαίτερα, χαρακτηριστικά δυσκολία, συνδέονται με τα 3 πρώτα χρόνια ζωής του Ομίλου λογω της στενότητας των αρχικών κεφαλαίων εκκίνησης. Αυτή η δυσκολία, με τα χαρακτηριστικά της, προσδιόρισε την προσωπικότητα της αυτοδημιούργητης  Manifest Services, αλλά συνάμα και τον κόσμο των δυνατοτήτων της, δημιουργώντας υπεραξίες.

Ευκαιρίας δοθείσης, επιθυμώ να εκφράσω την προσωπική μου ευγνωμοσύνη προς τους πελάτες μας που χάρη στην εμπιστοσύνη τους ξεπερνάμε κάθε δύσκολη περίοδο, αλλά και προς το σύνολο του προσωπικού που με σκληρή καθημερινή δουλειά και μέθοδο ενδυναμώνει τη στρατηγική θέση της εταιρείας στον κλάδο.

Έχετε να δώσετε κάποια συμβουλή στους νέους που επιχειρούν σήμερα; 

Όπως ήδη έχω αναφέρει, είμαστε κι εμείς μια νέα εταιρεία μόλις επτά ετών, με επιτελική και διοικητική ομάδα χαμηλού μέσου όρου ηλικίας.

Καταθέτω με κάθε σεβασμό προς τους νέους, όχι συμβουλές, αλλά εμπειρίες. Θα πρέπει να αξιοποιήσουν όλα τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, στηριζόμενοι μόνο στις δικές τους δυνάμεις, και να επιμένουν σταθερά,σε τρεις αρχές:

 • Σκληρή δουλειά!

 • Μετριοφροσύνη!

 • Πίστη και Επιμονή!

Ξέρετε, η παρουσία των νέων στον επιχειρηματικό στίβο, στην καρδιά της κρίσης, αποτελεί την πιο ενθαρρυντική ένδειξη για το μέλλον.

Χθες, ως χώρα, πορευόμασταν με δανεικά, σήμερα, πλέον, πρέπει να πορευτούμε με παραγωγή πλούτου.