Σεβασμός

Ο σεβασμός είναι η αναγνώριση της ικανότητας, του σκοπού και του στόχου κάποιου. Οι ανθρωποι ακολουθούν μόνο αυτόυς που σέβονται.