Κάντε γνωστά τα καλά νέα!

Τα καλά νέα πρέπει να γνωστοποιούνται σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Τα καλά νέα δημιουργούν ενθουσιασμό στα άτομα και ο ενθουσιασμός βοηθάει πολύ στην αύξηση της παραγωγικότητας!