Επιχειρηματική ευημερία

Μη συμβιβάζεστε. Αυξήστε τον ρυθμό παραγωγής. Θα πρέπει να αντιδράσετε στην κατάσταση που επικρατεί.

Δημιουργήστε νέες πηγές εισοδήματος. Βρείτε ποιο νέο προϊόν ή ποια νέα υπηρεσία μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας.