Υπευθυνότητα

Για να αποφασίσεις να αναλάβεις την ευθύνη      για κάτι, είναι απαραίτητο να μην πιστεύεις ότι    η ευθύνη είναι κάτι που σου επιβάλλεται.    Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα είναι  αλληλένδετες έννοιες.