Προσωπική Ακεραιότητα

Tο να γνωρίζεις τι είναι αυτό που πρεσβεύεις και να το επικοινωνείς.

Ένας σημαντικός παράγοντας για να αυξήσεις την αυτοεκτίμησή σου, είναι να διατηρείς και να προστατεύεις την προσωπική σου ακεραιότητα.