Ηγεσία

Η ηγεσία, βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ικανότητα κάποιου να δίνει εντολές και αυτές να πραγματοποιούνται.

Όλοι οι σπουδαίοι ηγέτες έχουν: σαφής στόχους, αποφασιστικότητα και θάρρος.