Καλή ή Εξαιρετική Εταιρεία;

Οι καλές σχέσεις φτιάχνουν μια καλή εταιρεία, οι εξαιρετικές σχέσεις φτιάχνουν μια εξαιρετική εταιρεία.