Δικαιολόγηση

Η κατηγορία έναντι της εποχής δεν είναι τίποτα περισσότερο από δικαιολογίες προς τον εαυτό μας.